Результатов на странице
  1. 24
  2. 48
  3. 96
Найдено 4 объектов недвижимости
Новостройка
Недвижимость picture 0 Ref 74624Недвижимость picture 1 Ref 74624Недвижимость picture 2 Ref 74624Недвижимость picture 3 Ref 74624Недвижимость picture 4 Ref 74624Недвижимость picture 5 Ref 74624Недвижимость picture 6 Ref 74624Недвижимость picture 7 Ref 74624Недвижимость picture 8 Ref 74624Недвижимость picture 9 Ref 74624Недвижимость picture 10 Ref 74624Недвижимость picture 11 Ref 74624Недвижимость picture 12 Ref 74624Недвижимость picture 13 Ref 74624Недвижимость picture 14 Ref 74624Недвижимость picture 15 Ref 74624Недвижимость picture 16 Ref 74624Недвижимость picture 17 Ref 74624Недвижимость picture 18 Ref 74624Недвижимость picture 19 Ref 74624Недвижимость picture 20 Ref 74624Недвижимость picture 21 Ref 74624Недвижимость picture 22 Ref 74624Недвижимость picture 23 Ref 74624Недвижимость picture 24 Ref 74624Недвижимость picture 25 Ref 74624
Цена продажи
3 500 000 €
Icon Кол-во спален
Кол-во спален
4
Icon Ванны
Ванны
4
Icon Застроенная площадь
Застроенная площадь
430 m2
Icon Площадь участка
Площадь участка
517 m2
Новостройка
Недвижимость picture 0 Ref 71289Недвижимость picture 1 Ref 71289Недвижимость picture 2 Ref 71289Недвижимость picture 3 Ref 71289Недвижимость picture 4 Ref 71289Недвижимость picture 5 Ref 71289Недвижимость picture 6 Ref 71289Недвижимость picture 7 Ref 71289Недвижимость picture 8 Ref 71289
Цена продажи
925 000 €
Icon Кол-во спален
Кол-во спален
2
Icon Ванны
Ванны
2
Icon Застроенная площадь
Застроенная площадь
130 m2
Недвижимость picture 0 Ref 69856Недвижимость picture 1 Ref 69856Недвижимость picture 2 Ref 69856Недвижимость picture 3 Ref 69856Недвижимость picture 4 Ref 69856Недвижимость picture 5 Ref 69856Недвижимость picture 6 Ref 69856Недвижимость picture 7 Ref 69856Недвижимость picture 8 Ref 69856Недвижимость picture 9 Ref 69856Недвижимость picture 10 Ref 69856Недвижимость picture 11 Ref 69856Недвижимость picture 12 Ref 69856Недвижимость picture 13 Ref 69856Недвижимость picture 14 Ref 69856Недвижимость picture 15 Ref 69856Недвижимость picture 16 Ref 69856Недвижимость picture 17 Ref 69856Недвижимость picture 18 Ref 69856Недвижимость picture 19 Ref 69856Недвижимость picture 20 Ref 69856Недвижимость picture 21 Ref 69856Недвижимость picture 22 Ref 69856Недвижимость picture 23 Ref 69856Недвижимость picture 24 Ref 69856Недвижимость picture 25 Ref 69856Недвижимость picture 26 Ref 69856Недвижимость picture 27 Ref 69856Недвижимость picture 28 Ref 69856Недвижимость picture 29 Ref 69856Недвижимость picture 30 Ref 69856Недвижимость picture 31 Ref 69856Недвижимость picture 32 Ref 69856Недвижимость picture 33 Ref 69856Недвижимость picture 34 Ref 69856Недвижимость picture 35 Ref 69856Недвижимость picture 36 Ref 69856Недвижимость picture 37 Ref 69856Недвижимость picture 38 Ref 69856Недвижимость picture 39 Ref 69856Недвижимость picture 40 Ref 69856Недвижимость picture 41 Ref 69856Недвижимость picture 42 Ref 69856Недвижимость picture 43 Ref 69856Недвижимость picture 44 Ref 69856Недвижимость picture 45 Ref 69856Недвижимость picture 46 Ref 69856Недвижимость picture 47 Ref 69856Недвижимость picture 48 Ref 69856Недвижимость picture 49 Ref 69856Недвижимость picture 50 Ref 69856Недвижимость picture 51 Ref 69856Недвижимость picture 52 Ref 69856Недвижимость picture 53 Ref 69856Недвижимость picture 54 Ref 69856Недвижимость picture 55 Ref 69856Недвижимость picture 56 Ref 69856Недвижимость picture 57 Ref 69856Недвижимость picture 58 Ref 69856Недвижимость picture 59 Ref 69856Недвижимость picture 60 Ref 69856Недвижимость picture 61 Ref 69856Недвижимость picture 62 Ref 69856Недвижимость picture 63 Ref 69856Недвижимость picture 64 Ref 69856Недвижимость picture 65 Ref 69856Недвижимость picture 66 Ref 69856Недвижимость picture 67 Ref 69856Недвижимость picture 68 Ref 69856Недвижимость picture 69 Ref 69856Недвижимость picture 70 Ref 69856Недвижимость picture 71 Ref 69856Недвижимость picture 72 Ref 69856Недвижимость picture 73 Ref 69856Недвижимость picture 74 Ref 69856Недвижимость picture 75 Ref 69856Недвижимость picture 76 Ref 69856Недвижимость picture 77 Ref 69856Недвижимость picture 78 Ref 69856Недвижимость picture 79 Ref 69856Недвижимость picture 80 Ref 69856Недвижимость picture 81 Ref 69856Недвижимость picture 82 Ref 69856Недвижимость picture 83 Ref 69856
Цена продажи
Цена для консультации
Icon Кол-во спален
Кол-во спален
11
Icon Ванны
Ванны
7
Icon Застроенная площадь
Застроенная площадь
1 530 m2
Icon Площадь участка
Площадь участка
7 447 m2
Новостройка
Недвижимость picture 0 Ref 65024Недвижимость picture 1 Ref 65024Недвижимость picture 2 Ref 65024Недвижимость picture 3 Ref 65024Недвижимость picture 4 Ref 65024Недвижимость picture 5 Ref 65024Недвижимость picture 6 Ref 65024Недвижимость picture 7 Ref 65024Недвижимость picture 8 Ref 65024Недвижимость picture 9 Ref 65024Недвижимость picture 10 Ref 65024Недвижимость picture 11 Ref 65024Недвижимость picture 12 Ref 65024Недвижимость picture 13 Ref 65024Недвижимость picture 14 Ref 65024Недвижимость picture 15 Ref 65024Недвижимость picture 16 Ref 65024Недвижимость picture 17 Ref 65024Недвижимость picture 18 Ref 65024Недвижимость picture 19 Ref 65024Недвижимость picture 20 Ref 65024Недвижимость picture 21 Ref 65024Недвижимость picture 22 Ref 65024Недвижимость picture 23 Ref 65024Недвижимость picture 24 Ref 65024Недвижимость picture 25 Ref 65024Недвижимость picture 26 Ref 65024Недвижимость picture 27 Ref 65024Недвижимость picture 28 Ref 65024Недвижимость picture 29 Ref 65024Недвижимость picture 30 Ref 65024Недвижимость picture 31 Ref 65024Недвижимость picture 32 Ref 65024Недвижимость picture 33 Ref 65024Недвижимость picture 34 Ref 65024Недвижимость picture 35 Ref 65024Недвижимость picture 36 Ref 65024Недвижимость picture 37 Ref 65024
Цена продажи
3 875 000 €
Icon Кол-во спален
Кол-во спален
4
Icon Ванны
Ванны
3
Icon Застроенная площадь
Застроенная площадь
208 m2